Het boek De staat van het klimaat van freelancejournalist en vaste NWT-medewerker Marcel Crok is ‘eenzijdig’ en ‘werpt geen nieuw licht’ op het klimaatdebat.

Dat stelt althans het Nederlandse Platform Communication on Climate Change (PCCC) in zijn jaarlijkse klimaatrapport, dat eveneens de titel De staat van het klimaat draagt.

Volgens het Platform – een samenwerking van onder meer het KNMI, TNO, Deltares en drie universiteiten – zou Crok teveel leunen op weblogs en omstreden studies, terwijl studies die een andere kant op wijzen ‘niet of nauwelijks worden besproken’.

‘Alle oplossingen voor het klimaatprobleem zijn te vinden in de chemie’
LEES OOK

‘Alle oplossingen voor het klimaatprobleem zijn te vinden in de chemie’

Chemicus Joost Reek knutselt aan moleculen om oplossingen te vinden voor ’s werelds meest complexe problemen.

Dat was dan ook precies de bedoeling, reageert Crok. ‘Ik heb in mijn boek gekeken of er ook serieus te nemen literatuur verschijnt waarmee je tot een heel andere conclusie kunt komen dan het verhaal van het IPCC. Selectief winkelen is dan ook inherent aan mijn aanpak. Ik ben op zoek gegaan naar de kritiek, en heb gekeken wat het IPCC daarmee heeft gedaan.’ Want, zo meent Crok, het IPCC is zélf selectief omgesprongen met het bewijs.

IPCC

Belangrijkste discussiepunt is de vraag in hoeverre CO2 de aarde opwarmt. Het IPCC komt uit op een klimaatgevoeligheid van 2 tot 4,5°C: bij een verdubbeling van de hoeveelheid CO2 zou de dampkring met 2 tot 4,5°C opwarmen. Maar Crok wijst op onderzoek dat een lagere opwarming suggereert: 0,5 tot 1°C.

‘Dat is omstreden’, erkent Crok. ‘Maar het is niet afkomstig van totale idioten. Het debat is nog in volle gang. Er is op dit moment maar anderhalf feit: de wereld is warmer geworden, en er is meer door menselijke activiteiten uitgestoten CO2 in de dampkring. Al het andere is bediscussieerbaar.’

Crok wijst erop dat er grote belangen zijn gemoeid met het ‘hoog inschatten’ van de klimaatgevoeligheid. ‘Het veld heeft er alle belang bij om 3°C opwarming hard te maken en nog hogere waarden niet uit te sluiten. Bij een lage klimaatgevoeligheid, van 1°C of minder, is er feitelijk geen klimaatprobleem. Voor politici zal het onderwerp dan een lage prioriteit krijgen en dat zal ook ten koste gaan van onderzoeksfinanciering.’

Politieke belangen spelen eveneens een rol bij de uitgebreide reactie van het PCCC op Croks boek, meent hij. ‘Ik heb aanwijzingen dat het PCCC vanuit Den Haag de vraag heeft gekregen: wat moeten wij van dit boek vinden?’ Eerder was Crok voor een toelichting op bezoek bij staatssecretaris Joop Atsma (CDA, infrastructuur en milieu).