GENT (B) – Een nieuwe technologie maakt duidelijk uit welke ateliers oude manuscripten afkomstig zijn.


Om de herkomst van middeleeuwse manuscripten te bepalen, gebruikte de vakgroep analytische chemie te Gent een wattenstaafje. Men wreef hiermee zachtjes over een kleurvlak van een tekening, waarna de microscopisch kleine pigmentkorreltjes die op de watten vastkleefden, een analyse konden ondergaan.

Micro-ramanspectroscopie toonde aan welke pigmenten in kleurvlakjes zijn verwerkt. Röntgenfluorescentie onthulde het onzuiverheidspatroon. Door de resultaten van wel drieduizend monsters te vergelijken, konden de onderzoekers vaststellen welke illustraties uit dezelfde ateliers afkomstig zijn. Tot nu toe konden alleen kenmerken als de stijl van tekenen of de manier waarop het werk is ingebonden iets vertellen over de herkomst van tekeningen.

Alleen kleuren die zo zuiver mogelijk zijn, zoals blauw of rood, zijn aan het onderzoek onderworpen. In de toekomst hoopt de vakgroep de technologie zo te verfijnen, dat ook mengkleuren zoals oranje als informatiebron kunnen dienen.

RL