Delft (NL) – Een nieuwe katalysator breekt het sterke broeikasgas N2O zeer efficiënt af.


Javier Pérez-Ramírez van de TU Delft ontwikkelde tijdens zijn promotie-onderzoek een veelbelovende katalysator voor de afbraak van lachgas (N2O). Lachgas is een zeer sterk broeikasgas: het is ruim driehonderd keer zo effectief als koolstofdioxide. Bovendien tast het de ozonlaag aan.
Er bestond nog geen goede technologie om de uitstoot van lachgas te verminderen, maar de Delftse katalysator brengt daar verandering in. Deze ontleedt het gas tot stikstof- en zuurstofgas. De katalysator is ongekend actief en stabiel. Zelfs in de aanwezigheid van storende verbindingen zoals zuurstof, water, stikstofoxiden en zwaveloxiden verloopt de omzetting uitstekend.
De basis van de katalysator is een zeoliet. Dit is een regelmatige structuur van, in dit geval, silicium- en zuurstofatomen waarin zich zeer veel kanaaltjes bevinden. De Delftse promovendus verving een deel van de siliciumatomen door aluminiumatomen, zodat de zeoliet negatief geladen raakt. De open structuur kan dan goed ijzerionen binden, die de uiteindelijke omzettingsreactie versnellen.
Vergeleken met andere technologieën om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, is de Delftse aanpak financieel zeer aantrekkelijk. Chemische productieprocessen – met name de salpeterzuurfabricage – en verbrandingsprocessen leveren veertig procent van de totale lachgasuitstoot in Europa. De toepassing van de nieuwe katalysator in de zes Nederlandse salpeterzuurfabrieken zou al een uitstootvermindering opleveren die overeenkomt met 8,5 megaton koolstofdioxide. Dat is vijfendertig procent van de totale vermindering in broeikasgassen die de Nederlandse overheid nastreeft.

Mirjam Leunissen