Rostock (D) – Een uitgebreid onderzoek in Denemarken en Oostenrijk wijst uit dat voor mensen van vijftig jaar en ouder de geboortedatum de levensduur beïnvloedt.


Nee, een bewijs voor astrologie is het niet, dat de geboortedatum van vijftigjarigen invloed heeft op hun levensloop, in ieder geval op de levensloop. Biologische factoren vormen de aanleiding.
Gabriele Doblhammer en James W. Vaupel van het Max-Planck-instituut voor demografisch onderzoek ontdekten dat Denen en Oostenrijkers die in de laatste drie maanden van het jaar jarig zijn, langer leven dan zij die in de maanden april tot en met juni hun verjaardag vieren. Gegevens uit Australië wijzen uit dat het patroon daar een half jaar verschoven is. Tenminste, als de onderzoekers keken naar de op het zuidelijk halfrond geboren mensen. Bij immigranten uit Groot-Brittanië ontdekten ze namelijk hetzelfde patroon als bij de Europeanen.
De Duitse onderzoekers verwerkten meer dan een miljoen aselectieve waarnemingen. Ze vonden dat de verschillen in levensduur onafhankelijk zijn van de seizoensverdeling van de sterfte of van sociale verschillen die daarmee samenhangen. Ze denken dat de resterende levensduurverwachting voor mensen van vijftig jaar of ouder afhangt van factoren die optreden voor de geboorte of vroeg in de jeugd. Die bepalen de ontvankelijkheid voor ziekten op latere leeftijd. Dit resultaat komt overeen met de bevinding dat herfstkinderen een hoger geboortegewicht hebben.
Bij onderzoek aan jongere groepen mensen blijkt dat de verschillen in levensduurverwachting afnemen. De toenemende verbetering van de gezondheid van moeders en kinderen in de laatste decennia heeft daarvoor gezorgd.

Erick Vermeulen