Cambridge, Massachusetts (VS) – Elektrisch aangedreven lasers die passen op een chip lijken iets uit Star Wars. Amerikaanse wetenschappers hebben echter onlangs een werkend exemplaar gemaakt.


Prachtig blauwgroen licht met een golflengte van ongeveer vijfhonderd nanometer komt uit een draadje van amper honderd nanometer dik. De groep van Charles Lieber van de Harvard University presenteerde zijn minilaser met de afmetingen van een duizendste van een menselijke haar in Nature.
Conventionele kleine lasers die bijvoorbeeld in een cd-speler zitten, zijn veel te groot voor toepassingen in optische communicatie. Omdat ze niet op een siliciumchip passen, is er een verbinding nodig tussen de chip en de optische apparatuur die de elektrische signalen van elektronische circuits omzet in optische signalen. Een laser die op de chip past, maakt deze vaak problematische verbinding overbodig.
Liebers minilichtbron bestaat uit een laagje cadmiumzwavel van honderd nanometer dik, dat hij vastgezet heeft op een plak silicium. Als er een stroom loopt van het ene materiaal naar het andere, zendt de cadmiumverbinding het blauwgroene licht uit. Laserwerking – dus versterking van het uitgezonden licht – begint als de stroom boven de tweehonderd microampère uitkomt.
Eerder al wist Lieber met materialen als galliumnitride en indiumfosfide nanodraden te maken die andere kleuren licht uitzenden. Vandaar dat hij overtuigd is van de mogelijkheid om voor alle kleuren van het spectrum lasertjes te maken die meteen op een chip zitten.

Sonja Jacobs