NIJMEGEN (NL) – Gassen die uit de huid vrijkomen, vormen een bewijs voor schade door zonlicht. Onderzoekers van de Katholieke Universiteit Nijmegen meten de schade door zonlicht aan de huid door te luisteren naar de vrijkomende gassen. Die gassen kunnen zowel in de huid als in de adem worden aangetoond. Ze ontstaan als vrije radicale de lichaamscellen beschadigen.


Bij blootstelling van de huid aan ultraviolette straling vormen zich vrije radicalen. Deze uiterst reactieve deeltjes beschadigen de celmembranen. Bij de beschadiging ontstaan gasvormige afbraakproducten zoals etheen, ethaan en pentaan. De afbraakproducten komen vrij via de huid of belanden via het bloed in de uitgeademde lucht. Met de nieuw ontwikkelde meetopstelling kunnen onderzoekers één molecuul etheen ontdekken tussen honderd miljard andere gasmoleculen.
De onderzoekers gebruiken een fotoakoestische meetmethode. Een laserbundel van een bepaalde golflengte beschijnt een luchtmonster. De sporengassen in het luchtmonster absorberen het laserlicht, waardoor ze opwarmen en uitzetten. Als de intensiteit van het laserlicht vermindert, krimpt het gas weer in. Het afwisselend uitzetten en inkrimpen van de ’geurdeeltjes’ veroorzaakt drukgolven die in een gevoelige microfoon worden gemeten.
De meting is patiëntvriendelijk. De Nijmeegse test maakt het mogelijk om met een soortgelijke methode ook andere afbraakprocessen te volgen, zoals bijvoorbeeld de beschadiging die optreedt bij zuurstoftekort door hart- en vaatziekten.