Een roerig nummer, in maart, vol met bluf. Niet alleen over poker, maar ook in het artikel over die andere hype, het veranderende klimaat. De dobbelstenen van de klimaatscenariomakers rollen over de beleidstafels, maar niemand weet nog precies genoeg de spelregels die het systeem aarde daarbij hanteert. Spelregels weten we wel van het zwemmen, maar over het hoe en waarom van het zwemmen weten we ook nog veel niet, maakt dr Huub Toussaint duidelijk. Voor de zwemmers bij de wereldkampioenschappen vormt dat in ieder geval geen beletsel voor nieuwe toptijden.