Baton Rouge, Louisiana (VS) – Een massaal uitsterven tijdens het Midden-Devoon, zo'n 380 miljoen jaar geleden, hangt samen met een meteoorinslag in Marokko, ontdekte Brooks Ellwood van de Louisiana State University.


In de Marokkaanse woestijn ontdekte Brooks Ellwood aan de hand van metingen aan magneetvelden een roodkleurig lijntje in de rotsen, zo dun als het spoor dat een viltstift trekt. Dat is vastgelegd door het aardmagneetveld toen dat laagje ontstond. In het rode laagje ontdekte hij onder meer hoge concentraties geschokte kwarts, microscopische bolletjes en andere tekenen die wijzen op een meteoorinslag. De drukgolf tijdens de inslag en de temperatuur die hoog oploopt door vrijkomende energie, veroorzaken dergelijke structuren.
De afgelopen 550 miljoen jaar is door geologen verdeeld in negentig perioden, elk overeenkomend met een aardlaag. Bij elke overgang is er sprake van een verandering in de aangetroffen fossielen. In slechts vier gevallen zijn er duidelijke bewijzen dat zo'n overgang overeenkomt met een meteoor die insloeg op de Aarde. De bekendste is wel de inslag tijdens de overgang van Krijt naar Tertiair, zo'n 65 miljoen jaar geleden, gevolgd door het uitsterven van de dinosaurussen.
Na de inslag van 380 miljoen jaar geleden stierf veertig procent van de soorten kleine planten, vleugelloze insecten, spinnen en ander leven. Niettemin benadrukt Ellwood dat de gelijktijdigheid van het massa-uitsterven en de meteoorinslag nog niet bewijst dat de inslag de oorzaak van het uitsterven is, maar het is zeker wel waarschijnlijk.

Erick Vermeulen