Volgens een recent onderzoek beperkt het internetgebruik de uitstoot van broeikasgassen. De Nieuwe Economie spaart het milieu.

Internetgebruik, en vooral het groeiende commerciële gebruik daarvan, beperkt het energieverbruik in de maatschappij en daarmee de uitstoot van CO2. Een recent onderzoek, te lezen via www.cool-companies.org, becijfert dit voor de Verenigde Staten. In Europa is on-line shoppen nog niet zo populair. Misschien ligt hier een kans voor de overheid. Dan blijken de milieu-afspraken van Kyoto wellicht toch nog haalbaar.

Computers zijn energiegebruikers. Met enkele pc’s kun je een klaslokaal verwarmen. Elke computer levert immers zo’n 150 tot 200 watt, en dan zijn er nog de printers en andere randapparaten. Je bereikt al snel het vermogen van een kleine straalkachel. Het opwekken van de elektrische energie gaat, omdat veel energiecentrales fossiele brandstoffen gebruiken, gepaard met de uitstoot van CO2.

‘Fossiele samenwerking is nodig voor een snelle energietransitie’
LEES OOK

‘Fossiele samenwerking is nodig voor een snelle energietransitie’

Universiteiten moeten hun samenwerking met de fossiele industrie niet stopzetten, vindt scheikundige Marc Koper. Dat vertraagt de energietransitie.

Een jaar geleden meldde het tijdschrift Forbes dat internetcomputers in 1996 en 1997 1,5% van het elektriciteitsgebruik in de VS voor hun rekening namen. De conclusie was duidelijk: het toenemende gebruik van computers en internet vormt een ernstige belasting van het milieu.

Een rapport van het Center for Energy and Climate Solutions beweert het tegendeel. Het totale elektriciteitsverbruik groeide in de door Forbes genoemde periode met 1,4%. Bij een economische groei van ruim 4% zou het elektriciteitsverbruik voor andere doeleinden dan zijn afgenomen. Dat is onwaarschijnlijk. Het nieuwe rapport kijkt naar het veranderde consumentengedrag. Meer uurtjes achter het beeldscherm gaan gepaard met minder lezen en televisiekijken. Elektronisch winkelen levert ook een energiebesparing op. Als jeeen boek bestelt via internet, kost dat volgens het rapport een factor zestien minder dan boek kopen in een winkelcentrum, dat je naar goed Amerikaans gebruik met de auto bezoekt. De fiets is daar niet zo populair. In die berekening zit ook de logistiek van de detailhandel verwerkt (transport van producten naar de winkel).

De US Environmental Protection Agency doet ook een duit in het zakje. Als de relatief energiezuinige informatietechnologiesector blijft bijdragen aan de economische groei, verwacht dat bureau in 2010 een vijf procent lager energiegebruik.

Internetadressen in het aprilnummer

Duwen en trekken in de cel

AMOLF
Het Mitchisonlaboratorium in Harvard
Mitose en celcyclus in het Riederlaboratorium
Het zalmlaboratorium in North Carolina

Elektronische neus
Ruiken bij NASA
Network on artificial Olfactory Sensing

Wervels
Het Eindhovense laboratorium dat wervels bestudeert

Visuele waarneming
The Wolfe Lab

Bronstroep dinosauriër
Digitale paleontologie
Een oerbrul in Albuquerque