Muggen die in koude gebieden leven zijn meer vatbaar voor virussen. Daardoor dragen de muggen vaker ziektes met zich mee die potentieel gevaarlijk zijn voor mensen.

Amerikaanse wetenschappers ontdekten dat muggen die in een koud klimaat worden geboren zwakkere immuunsystemen hebben. Daardoor dragen de ‘koude’ muggen vaker virussen met zich mee dan hun soortgenoten in warme gebieden. Wanneer een besmette mug een mens prikt, draagt hij het virus over. Zo verspreiden muggen onder andere het West-Nijlvirus dat in 2010 het nieuws haalde, en het Chikungunya-virus, dat koorts en gewrichtspijn oplevert.

De Amerikaanse entomologen Kevin Myles en Zach Adelman, die het onderzoek uitvoerden, plaatsen hun resultaten in een bredere context. Ze wijzen erop dat klimaatverandering dus niet alleen een directe invloed heeft op de temperatuur, maar ook op het immuunsysteem van de mug en daarmee de volksgezondheid. ‘Onze gegevens laten zien dat veranderingen in het weer de overdracht van ziektes beïnvloedt’, aldus Myles in een persverklaring.

Ons bizarre brein: dossier
LEES OOK

Ons bizarre brein: dossier

In dit dossier storten we ons op tien kwesties die licht schijnen op de werking van ons meest mysterieuze orgaan: het brein.

De onderzoekers testten het immuunsysteem van de mug door op zoek te gaan naar bepaalde eiwitten in het oog van de mug, die hier met groen zijn aangegeven. De mug links groeide op bij een lage temperatuur. Zijn gezonde broertje (rechts) kroop bij een warmer klimaat uit het ei.  Bron: Virginia Tech
De onderzoekers testten het immuunsysteem van de mug door op zoek te gaan naar bepaalde eiwitten in het oog van de mug, die hier met groen zijn aangegeven. De mug links groeide op bij een lage temperatuur. Zijn gezonde broertje (rechts) kroop bij een warmer klimaat uit het ei.
Bron: Virginia Tech

Als de temperaturen oplopen, zou dat dus een gunstig effect kunnen hebben voor de gezondheid van mug en mens. Maar hoe het klimaat precies zal ontwikkelen, is nog een punt van verhitte discussie.

Met de huidige kennis hopen Myles en Adelman in ieder geval beter te kunnen voorspellen hoe en wanneer een ziekte zich zal verspreiden. Momenteel houden de voorspellingsmodellen geen rekening met het effect van de temperatuur op de muggezondheid.