Op 21 februari 2000 vindt de PION Natuurkunde Olympiade voor studenten weer plaats, dit maal in Leiden. PION is een natuurkundewedstrijd voor eerste- en tweedejaars studenten aan de Nederlandse universiteiten. Teams bestaan uit vier studenten, die niet noodzakelijkerwijs aan dezelfde universiteit studeren. Per team mag eventueel één derde- of vierdejaars student meedoen.


Het programma zal ’s morgens beginnen met een lezing door
prof dr Carlo Beenakker over De fysica van tijdreizen. ’s Middags vindt de feitelijke wedstrijd plaats. Dan krijgen de deelnemers vier uur de tijd om aan de opgaven te werken, die direct daarop door een deskundige jury worden beoordeeld.

PION is een initiatief van de stichting SPIN (Studenten Physica In Nederland). Aangezien een overwegend Leids team vorig jaar de wedstrijd won, organiseert een groep Leidse bètastudenten de wedstrijd. De wedstrijd is voor gemotiveerde studenten een leuke gelegenheid om eens op een andere manier met hun studie bezig te zijn. Verder kunnen ze op deze manier kennismaken met medestudenten uit de rest van het land.
Diverse bedrijven en organisaties steunen het initiatief. Naast de stichting SPIN zijn dat de Nederlandse Natuurkundige Vereniging, het NWO-Gebied Exacte Wetenschappen, Unilever Research, Philips Research en Shell International B.V.

Meer informatie over dit evenement staat binnenkort op de PION homepage. Daar komt ook informatie over de inschrijving en zijn opgaven van voorgaande jaren te vinden.