Diemen (NL) – Een nieuwe internetpagina verstrekt de officiële cijfers en aanvullende informatie over natuur en landschap in Nederland.


Al vele jaren verzamelen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) informatie over de stand van zaken wat betreft natuur en landschap in Nederland. Het zijn voornamelijk beleidsmakers die deze informatie gebruiken. Sinds kort is er echter een Natuurcompendium beschikbaar op internet. Deze website legt op een overzichtelijke manier aan de geïnteresseerde leek uit hoe het ervoor staat.
Nederland herbergt circa 24.500 diersoorten en 17.000 plantensoorten. Dat komt overeen met zo'n twee procent van het totaal aantal soorten dat op de wereld bekend is. Voor een deel van deze soorten heeft Nederland een grote internationale betekenis. Zo overwinteren nagenoeg alle West-Europese kolganzen in onze contreien. Sommige soorten, zoals de geherintroduceerde bever, doen het goed, maar andere vertonen een gestage afname. De otter is bijvoorbeeld in de afgelopen vijftien jaar geheel verdwenen.

De grutto gaat in Nederland in aantal achteruit.


Niet alleen trends in soortenaantallen, maar ook in landschapstypen zijn in het Natuurcompendium te vinden. Daarnaast geeft de site informatie over natuurbeschermingsinstanties en de structuur van het Nederlandse natuurbeleid. Het Natuurcompendium zal regelmatig worden geactualiseerd en vanaf 2002 elke twee jaar als boek verschijnen. Deze eerste interneteditie beschrijft nog niet alle relevante ontwikkelingen. De verwachting is echter dat het Natuurcompendium de komende jaren zal uitgroeien tot een compleet overzicht van de Nederlandse natuurcijfers.

Nienke Beintema