In 1934 verscheen het eerste nummer van het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde, met als een van de eerste redactieleden de vermaarde Marcel Minnaert (1893-1970). Het is sinds 1939 het officiële orgaan van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging.

Nederlands Tijdschrift voor NatuurkundeEen voorloper van het blad is Physica, Nederlandsch Tijdschrift voor Natuurkunde, dat in 1921 is opgericht door Balthasar van der Pol, Ekko Oosterhuis en Adriaan Daniël Fokker. Het wordt in 1934 gesplitst in enerzijds Physica, met als redactie de directeuren van de diverse laboratoria en waarin ontdekkingen uit de diverse Nederlandse laboratoria werden gepubliceerd, en anderzijds het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde, dat algemene artikelen over natuurkunde, recensies, discussies en verenigingsnieuws bevatte. Vanaf 1939 groeit de natuurkundigenvereniging, en daarmee het belang van het blad dat in de Nederlandse taal de leden op de hoogte houdt van nieuwe ontwikkelingen, bijeenkomsten, boeken enzovoort. De oplage, ooit nog geen honderd exemplaren, bedraagt anno 2009 4000 exemplaren.
www.ntvn.nl

'Taalregels zijn veranderlijker dan we denken'
LEES OOK

'Taalregels zijn veranderlijker dan we denken'

Taalregels zijn niet in steen gebeiteld, stelt Marten van der Meulen. De taalregels van gisteren hoeven niet die van morgen te zijn.