Volgens precisiemetingen vonden de inslag van een komeet of planetoïde voor de kust van Mexico en het uitsterven van de dinosauriërs 66.038.000 jaar geleden plaats.

De gangbare theorie dat de dinosauriërs door de inslag van een komeet of planetoïde zijn uitgestorven is eindelijk bevestigd. Paul Renne en zijn groep van het Berkeley Geochronology Center hebben met Jan Smit en Klaudia Kuiper in Amsterdam, Frits Hilgen in Utrecht en Schotse collega’s nu de meest precieze datering uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de inslag gelijktijdig was met het uitsterven van de dinosauriërs. De metingen, met een foutenmarge van 11.000 jaar, komen op een leeftijd van 66.038.000 jaar. De grens tussen Krijt en Tertiair ligt daarmee op 66 miljoen jaar geleden, in plaats van 65 miljoen jaar.

Sinds de ontdekking van de Chicxulubkrater in 1980 door Luis en Walter Alvarez gaat men ervan uit dat de inslag daar van een planetoïde het einde van de dinosauriërs betekende. Niettemin laaiden regelmatig discussies op of die samenhang er wel was. De dateringen van de inslag en het uitsterven van de dino’s waren niet nauwkeurig genoeg om uitsluitsel te geven.

Zomers warmen sneller op dan winters
LEES OOK

Zomers warmen sneller op dan winters

Als het klimaat verder opwarmt, zullen de zomers waarschijnlijk sneller opwarmen dan de winters. Dat blijkt uit onderzoek naar schelpen.

In een driejarig onderzoek heeft Renne de datum van de inslag bepaald door een analyse van tektieten, korreltjes verglaasd steen die tijdens de inslag op het eiland Haïti waren beland. Daarnaast onderzocht hij vulkanische as in Montana, een laagje bovenop bodemlagen waarin dinosaurusfossielen voorkomen. Door de leeftijd van de vulkanische as te bepalen kon Renne de uitsterfdatum van de dinosauriërs vaststellen.

De inslag hoeft niet de enige oorzaak te zijn van het uitsterven van de dinosauriërs. Klimaatveranderingen hebben mogelijk ook een rol gespeeld. Renne wil graag vulkanische gesteenten in India, van de zogenaamde Deccan Traps, onderzoeken. Mogelijk hadden langdurige vulkanische uitbarstingen daar een effect op het wereldklimaat en was het ecosysteem daardoor aan het eind van het Krijt in een wankele positie beland. In dat geval was de inslag van een komeet of planetoïde de genadeslag voor de dinosauriërs en vele andere dieren en planten.

De resultaten van het onderzoek zijn vandaag in Science gepubliceerd.