Rotterdam (NL) – José van Eijndhoven volgt aan de Erasmus Universiteit Rotterdam dr H.J. van der Molen op als voorzitter van het college van bestuur.


Prof dr José van Eijndhoven, in 1997 en 1998 columnist in Natuurwetenschap & Techniek, is per 1 juli benoemd tot voorzitter van het collega van bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
José van Eijndhoven studeerde scheikunde in Leiden, waar ze ook promoveerde. In Utrecht doceerde zij jarenlang het vak Chemie en Samenleving. In 1994 werd ze benoemd tot bijzonder hoogleraar Technologisch Aspectenonderzoek. Sinds 1991 is José Van Eijndhoven directeur van het Rathenau Instituut (voorheen Nederlandse Organisatie voor Technologisch Aspectenonderzoek). Dit instituut ondersteunt het maatschappelijk debat en de politieke oordeelsvorming over wetenschap en technologie, met name de maatschappelijke aspecten daarvan.

Erick Vermeulen