Den Haag (NL) – De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) maakte vandaag de namen bekend van de vier toponderzoekers die de NWO/SPINOZA-premie 2001 ontvangen.


De Nederlandse Nobelprijs: zo staat de NWO/SPINOZA-premie wel bekend. Jaarlijks kent de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) de SPINOZA-premies toe aan onderzoekers die hun sporen in hun vakgebied hebben verdiend en een onbetwiste internationale reputatie hebben.

Dit jaar zijn ruim dertig onderzoekers voorgedragen door rectores magnifici van de universiteiten, voorzitters van de afdelingen Letterkunde en Natuurkunde van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschap, het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren en de voorzitters van de NWO-gebiedsbesturen. De SPINOZA-commissie kent dit jaar de prijs toe aan vier onderzoekers, die elk een bedrag van anderhalf miljoen euro (3,3 miljoen gulden) ontvangen.

De winnaars van de NWO/SPINOZA-premies 2001 zijn prof dr Dorret Boomsma, hoogleraar biologische psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, prof dr Hans Clevers, hoogleraar klinische immunologie aan de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht, prof dr Bert Meijer, hoogleraar organische chemie aan de Technische Universiteit Eindhoven en prof dr Hans Oerlemans, hoogleraar meteorologie aan de Universiteit Utrecht.

De NWO/SPINOZA-premie is de hoogste wetenschappelijke onderscheiding in Nederland. Dit jaar is de premie, vanwege de komst van de euro, naar boven ‘afgerond’. Hij wordt verleend aan uitnemende onderzoekers die in Nederland tot de absolute top behoren. De prijswinnaars kenmerken zich door een internationaal erkende topkwaliteit en een grote aantrekkingskracht op jonge onderzoekers. Daarmee geven zij een belangrijke impuls aan hun vakgebied en fungeren zij als ambassadeur van de Nederlandse wetenschap. De uitreiking van de NWO/SPINOZA-premie 2001 zal over enkele maanden plaatsvinden.

Erick Vermeulen