Voor het eerst is aangetoond hoe alcohol de hersenen precies beïnvloedt bij mensen. Daardoor kan een beter medicijn ontwikkeld worden voor probleemdrinkers.

De manier waarop alcohol de hersenen van mensen beïnvloedt is voor het eerst onderzocht door wetenschappers van de universiteit van California in San Francisco. De onderzoekers ontdekten met behulp van hersenscans dat bij drankgebruik lichaamseigen stoffen vrijkomen, zogenoemde endorfines, die zich binden aan specifieke eiwitten in de hersenen. Dat creëert een groter gevoel van geluk. Door het onderzoek kan een specifieker medicijn ontwikkelt worden voor mensen met een drankprobleem.

Bron: Wikimedia Commons

‘We hebben naar aanleiding van dierproeven 30 jaar hierover gespeculeerd en tot nu toe nog nooit in mensen kunnen aantonen’, zegt Jennifer Mitchell, professor neurologie aan de universiteit van California. ‘Dit is het eerste directe bewijs voor hoe alcohol mensen goed laat voelen.’

Kunnen ­gedachten de bron zijn van fysieke klachten?
LEES OOK

Kunnen ­gedachten de bron zijn van fysieke klachten?

Sebastiaan van de Water zocht uit hoe wetenschappers het nocebo-effect proberen te begrijpen en onder de duim proberen te houden.

Tijdens het onderzoek onderzochten de wetenschappers de hersenen van 25 proefpersonen, onder wie 13 zware drinkers, in een hersenscan voor en nadat ze alcohol hadden gedronken. Ze keken naar de verbindingen die werden gelegd en ontdekten dat de endorfines zich alleen aan specifieke receptoren binden in de hersenen. Ook ondervonden de zware drinkers een hoger gevoel van geluk dan de andere proefpersonen, wat erop wijst dat de hersenen van deze groep veranderen tijdens het drinken.

Een medicijn voor probleemdrinkers is al op de markt, maar dat geeft veel veel bijwerkingen waardoor patiënten snel stoppen met het gebruik ervan. Door het nieuwe onderzoek kan een specifieker medicijn ontworpen worden met minder bijwerkingen.