NIJMEGEN (NL) – “Het huidige beheer van het waterpeil is verre van natuurlijk en vormt daarmee een grote bedreiging voor het soortenrijk rietmoeras.” Deze conclusie trok promovendus John Lenssen van het Nederlands Instituut voor Oecologisch onderzoek. Hij onderzocht waarom op zorgvuldig beheerde oevers de oorspronkelijke begroeiing niet wil aarden.


Het peil in de Nederlandse wateren is afgestemd op de landbouw. Het wisselt niet of enkel tegengesteld aan de natuurlijke situatie: ‘s winters kunstmatig laag en ‘s zomers kunstmatig hoog. Moerasplanten zoals het moerasvergeetmenietje zijn kwetsbaar. Tegen overstromingen zijn eenmaal gekiemde moerasplanten beter bestand dan de directe concurrentie: sterke ruigtekruiden zoals de brandnetel. Het waterbeheer belemmert schommelingen in het peil. Daardoor moeten vele moerassoorten het afleggen en verdwijnt de variatie. Lenssen promoveerde 14 december in Nijmegen bij de faculteit Natuurwetenschappen.