De Duitse minister van defensie Karl-Theodor Freiherr zu Guttenberg heeft plagiaat gepleegd, luidt het oordeel van een Duitse wiki-pagina. Het aantal beschuldigingen van vrijwel letterlijke citaten zonder bronvermelding, groeit.

Een zwermintelligentie, zo noemt de Frankfurter Allgemeiner Zeitung de groep van internetgebruikers die de dissertatie van zu Guttenberg onder de loep nemen. Ze publiceren hun vondsten op http://de.guttenplag.wikia.com/wiki/GuttenPlag_Wiki De reden voor deze actie ligt, aldus de website-samenstellers, in hun bezorgdheid over het aanzien van de Duitse academische wereld en de wetenschappelijke integriteit van de doctorstitel.

Al jaren werken universiteiten wereldwijd aan plagiaatbestrijding, niet alleen in proefschiften maar ook in andere publicaties en werkstukken van studenten. Speciale programma’s zijn ontwikkeld waarmee docenten plagiaat kunnen opsporen. Daarnaast herbergen echter ook zoekdiensten zoals Google en Bing de teksten van tal van publicaties in hun systemen, zodat internetgebruikers citaten zelfs letterlijk kunnen terugvinden. Dat geldt voor een vakgebied als rechten, maar natuurlijk ook voor technische en exacte wetenschappen. Dan nog is het soms lastig om te oordelen of iets een citaat is of dat bepaalde informatie zich nu eenmaal gemakkelijk op vergelijkbare wijze laat beschrijven.

‘We moeten beter leren  twijfelen aan de wetenschap’
LEES OOK

‘We moeten beter leren twijfelen aan de wetenschap’

Sociaal psycholoog Bastiaan Rutjens stelt dat het goed is om kritisch te zijn op de wetenschap.

Zu Guttenberg promoveerde aan de universiteit van Bayreuth. Zijn dissertatie Verfassung und Verfassungsrecht verscheen in 2009 als boek. Hij gaf aan bereid te zijn na te gaan of tussen de 1200 voetnoten en 475 pagina’s mogelijke verwijzingen niet of niet correct zijn geplaatst. Zijn promotor, Peter Häberle, neemt zijn pupil in bescherming. De universiteit is, zo bericht de Duitse krant, met een nader onderzoek gestart waarbij zu Guttenberg schriftelijk kan reageren. De teller op de wiki-pagina is inmiddels boven de twintig passages uitgekomen.

Erick Vermeulen