Sommigen schrijven een sterke stijging van de atmosferische methaanconcentratie vijfduizend jaar geleden toe aan de opkomst van de rijstbouw. Nieuwe simulaties van de wereldwijde methaancyclus gedurende de laatste 130.000 jaar wijzen op een natuurlijk verschijnsel.

Methaan, dat onder meer vrijkomt uit vochtige bodems, is een nog sterker broeikasgas dan koolstofdioxide. In metingen aan ijskernen blijkt dat in het midden van het Holoceen, vijfduizend jaar geleden, er een afwijkende toename was van de hoeveelheid methaan in de atmosfeer. Een populaire verklaring is dat de vroege landbouw, en dan met name de rijstbouw, daar schuld aan had.

In Nature beschrijven Joy Singarayer van de universiteit en Bristol en haar collega’s dat ze modellen hebben gemaakt die de relatie tussen het klimaat, de wetlands en de wereldwijde methaancyclus beschrijven. De uitkomsten passen goed bij de gemeten methaanconcentraties in ijs dat tot 130.000 jaar oud is. Volgens de onderzoekers stegen de methaanconcentraties vijfduizend jaar geleden door een verandering in de aardbaan. Met name op het zuidelijke halfrond steeg daardoor de natuurlijke methaanuitstoot. De prehistorische landbouwers zijn onschuldig.

Hoe gevaarlijk zijn supervulkanen?
LEES OOK

Hoe gevaarlijk zijn supervulkanen?

In het verleden stortten zogeheten supervulkanen de aarde meermaals in een desastreuze ‘vulkanische winter’. Gaat dat opnieuw gebeuren?

Erick Vermeulen