We plaatsen iedere maand de prijsvraag uit NWT ook op deze website, en wel in pdf-formaat. Klik hier voor de correcte april-opgave (in het blad staat een kleine fout in de opgave) en de oplossing van de prijsvraag in het maartnummer.