Enschede (NL) – Een simpele pomp bestaande uit een T-vormige buis en enkele kogels kan water pompen zoals een rietstengel doet. Het apparaat biedt mogelijkheden voor irrigatie in Derde-Wereldlanden.


De Werkgroep Ontwikkelingstechnieken (WOT) van de Universiteit Twente ontwikkelde samen met het ROC Oost-Nederland een nieuwe waterpomp met een minimum aan onderdelen. Eenvoud en duurzaamheid zijn de belangrijkste kenmerken, omdat de pomp geschikt moet zijn voor gebruik in ontwikkelingslanden. Bedenker Gert Breur ontwikkelde een klein model voor educatieve doeleinden: hoe werkt het watertransport in een rietstengel? Een patent heeft hij niet aangevraagd: kosten mogen voor de doelgroep geen belemmering zijn om het nieuwe pomptype te gebruiken.

De nieuwe pulspomp kenmerkt zich door eenvoud, duurzaamheid en grote betrouwbaarheid, aldus de maker. Het pompje is geschikt voor druppelirrigatie en voor transport van bijvoorbeeld zeewater naar een 'desalination still', een ontziltings-apparaat dat het in sommige gebieden zo schaarse zoetwater moet opleveren.
Gert Breur houdt zich al 35 jaar bezig met allerlei zoetwatervraagstukken. Hij ontwikkelde eerder een goedkoop type waterram, de 'Breur-ram', die water tientallen meters omhoog kan pompen. Deze waterram en de nieuwe pulspomp zijn wel wezenlijk anders. Beide maken gebruik van de golfslagenergie. De waterram is ingewikkelder, heeft andere kleppen.

Erick Vermeulen