Baltimore, Maryland (VS) – Blanken die een levertransplantatie ondergaan, hebben een hogere overlevingskans dan gekleurde of Aziatische mensen.


Wetenschappers van het Johns Hopkins Medical Center ontdekten dat het ras waartoe een patiënt behoort van invloed is op het succes van een levertransplantatie. Leeftijd, sekse en bloedgroep hebben geen significant effect. Het team dook in de gegevens van alle levertransplantaties die tussen 1988 en 1996 plaatsvonden in de Verenigde Staten. “De resultaten waren twee jaar na de operatie bij blanke patiënten opvallend beter dan bij gekleurde of Aziatische patiënten”, vertelt prof dr Paul Thuluvath, de leider van het onderzoeksteam. “Blanken hebben 34% minder kans aan een levertransplantatie te overlijden dan gekleurden, en 25% minder kans dan mensen van Aziatische afkomst.”
Een logische vraag is of het sociaal-economische factoren zijn die voor dit verschil zorgen. Gemiddeld hebben niet-blanken in de Verenigde Staten wellicht een slechtere algehele gezondheid of genieten ze te weinig zorg na de operatie vanwege een ontoereikende verzekering. De wetenschappers denken echter dat dit niet waarschijnlijk is. Ze moeten dit nog verder uitpluizen, maar uit een voorlopig onderzoek onder 500 patiënten konden ze een dergelijk verband niet afleiden. Tegelijkertijd doen Thuluvath en zijn collega's nu onderzoek naar wat dan wél voor dit verschil zorgt.

Nienke Beintema