We gaan mogelijk een periode tegemoet met een ongekende sterfte van zeeleven. Daarvoor waarschuwt een internationaal panel van zeeonderzoekers.

De onderzoekers baseren hun conclusies op bevindingen uit een interdisciplinaire workshop over de impact van een combinatie van alle verschillende invloeden op het leven in de zee. Daaronder vallen ondermeer vervuiling, verzuring en opwarming van de oceanen, overbevissing, en het afnemen van de hoeveelheid zuurstof in het oceaanwater.

Volgens het rapport van de onderzoekers, waarvan vandaag een samenvatting uitkwam, lijkt deze optelsom van invloeden op de situatie die voorafging aan eerder grootschalig uitsterven van soorten op Aarde. Bovendien lijkt de snelheid van de ontwikkelingen in onze oceanen veel hoger te zijn dan vermoed.

‘We moeten ons afvragen: wat kost ons gedrag de samenleving?’
LEES OOK

‘We moeten ons afvragen: wat kost ons gedrag de samenleving?’

Hoe denkt Reint Jan Renes dat we mensen hun gedrag kunnen laten veranderen om de klimaatverandering een halt toe te roepen?

Alex Rogers, wetenschappelijk directeur van het International Programme on the State of the Ocean (IPSO), die de workshop organiseerde, noemde de resultaten in een persverklaring 'schokkend'. 'Dit is een ernstige situatie die om daadkrachtige actie vraagt op alle niveaus', meldde hij verder. 'Het gaat hier om iets met gevolgen die we al tijdens ons leven zullen voelen – en, erger nog, tijdens dat van onze kinderen en de generaties daarna.'

Lees meer over de bevindingen van de zeeonderzoekers op de website van het IPSO, in deze persverklaring, of in de samenvatting van het rapport (lange versie of korte versie).

George van Hal