Delft (NL) – Minister Hermans stimuleert de betrokkenheid van scholieren bij het wereldwijde klimaatonderzoek GLOBE.


Demissionair minister Hermans woont maandag 24 juni een presentatie bij van leerlingen van het Christelijk College De Populier in Den Haag. Tijdens de presentatie tonen de scholieren de resultaten van hun deelname aan het klimaatonderzoeksprogramma GLOBE. Met zijn bezoek benadrukt Hermans het belang van betrokkenheid van scholieren bij het klimaat.
GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) is een klimaatonderzoeksprogramma, waarbij de metingen door scholieren uit de hele wereld worden uitgevoerd. De leerlingen verzamelen de gegevens en voeren ze in via internet in de GLOBE dataserver. Toegang tot de data is vrij en wereldwijd maken wetenschappers er regelmatig gebruik van.
De leerlingen van De Populier onderzochten de concentratie fijne stofdeeltjes (aërosolen) in de lucht als indicatie voor luchtverontreiniging. De leerlingen zijn echter niet de enigen die de concentratie aërosolen meten. Vanuit de ruimte houdt ook het instrument Sciamachy op de Europese milieusatelliet Envisat de luchtvervuiling in de gaten. De bijdrage van de scholen is dan ook belangrijk om de meetgegevens van Sciamachy op hun juistheid te controleren. Daarnaast wijst onderzoek in de VS uit dat GLOBE-leerlingen vaker zeggen in de natuurwetenschappen verder te willen dan leerlingen die niet aan dit project meewerken.

Sabrine Caspers