DEN HAAG/LUNTEREN (NL) – De NWO-Technologiestiching STW huldigt dr ir Gerard Meijer en prof dr Jaques van Boom als Simon Stevinmeester 1999.


Het Simon Stevinmeesterschap is een eretitel die de Technologiestichting STW verleent aan onderzoekers die een zeer grote staat van dienst hebben opgebouwd. Bij de uitverkiezing beoordeelt de STW niet alleen de productiviteit van de laureaat, maar ook van de groep waaraan de 'Meester' leiding geeft. Hierbij zijn vooral originaliteit en toepasbaarheid van belang. Het gaat de stichting erom dat vernieuwende ideeën via daadwerkelijk onderzoek naar toepassingen in de praktijk worden omgezet. Zowel de bijdrage van de Meester als de waardering van prominente vakgenoten spelen een rol in de beoordeling.
Naast een bronzen sculptuur ontvangen de laureaten één miljoen gulden aan onderzoeksgeld. Dit ontlast hen enigszins van subsidieaanvragen waardoor ze hun tijd – en premie – kunnen wijden aan risicovol onderzoek. Zo hoopt de STW dat creatievere ideeën geen vroegtijdige dood sterven in deze tijd van geldgenererende wetenschap. De enige voorwaarde die de STW stelt, is dat de Meester het geld aan wetenschappelijk-technologisch onderzoek besteedt. De toepasbaarheid – het kenmerk van de STW – moet daadwerkelijk worden nagestreefd.


Meester Meijer
Meijer is universitair hoofddocent aan de Technische Universiteit Delft en doet onderzoek aan sensoren en sensorsystemen, de ‘zintuigen’ van computers en computersystemen. Vooral capacitieve sensoren hebben zijn belangstelling. Deze sensoren bevatten een kleine condensator, die een drukafhankelijke spanning kan opbouwen. Hierdoor kunnen de sensoren veranderingen in druk meten of de beweging van een voorwerp registreren.
De laureaat heeft een duidelijk beeld van wat de praktijk nodig heeft: goedkopere, snellere en betrouwbaardere sensoren. Onder grote belangstelling uit het bedrijfsleven doet hij hier met zijn vakgroep Elektronica onderzoek aan. Zo ontwikkelde Meijer samen met Unilever een origineel systeem om de versheid van zuivelproducten te meten; een gevoelige temperatuursensor betrapt de in het zuivel verblijvende bacteriën. Voor Shell en Expro ontwikkelde hij sensoren die bestand zijn tegen de hoge druk en temperatuur in boorputten.
Als lofuiting voor zijn wetenschappelijke prestaties werd Meijer op 15 september gehuldigd als Meester. De lauwering vond plaats tijdens aan het slot van de driedaagse Eurosensors XIII conferentie. Meijer wil zijn prijs gebruiken om een link te leggen tussen technisch-wetenschappelijk sensoronderzoek en kunst. Hij heeft al contact gelegd met onderzoeksgroepen in Brazilië (gebaren en geluidseffecten), Canada (dans en muziek) en Bulgarije (schilderijen). Ze waren allemaal “blij verrast” met de inzet van Meijer.

Van Boom, de andere laureaat, werkt aan de Universiteit Leiden en is een wereldautoriteit op het gebied van de organische synthese van biopolymeren zoals nucleïnezuren, peptiden en onderdelen van de celwand. Eén van de richtingen van Van Booms onderzoek is de ontwikkeling van synthetische vaccins. Zijn lauwering vindt plaats op 4 oktober in Lunteren. Hierover zal nog een bericht volgen in het digitale nieuws van Natuurwetenschap & Techniek.

Gijs van Hengstum