Middletown, Connecticut (VS) – De Nederlands-Amerikaanse geoloog Jelle de Boer heeft het raadsel van het orakel van Delphi opgelost.


De priesteres – de Pythia – van ’s werelds ooit belangrijkste heiligdom snoof eerst flink aan bitumineuze kalksteen voordat ze in trance overging op haar voorspellingen. Uit het kalksteen kwamen dampen van koolwaterstoffen, zoals ethaan, methaan en etheen. Etheen brengt de geest in een staat van euforie.

Organische dampen uit de bodem onder het orakel vormden de aanleiding voor cryptische voorspellingen.

De Boer reconstrueerde de samenstelling van het kalksteen uit geologische sporen in het water vlakbij het orakel. Waarschijnlijk had de wereldgeschiedenis er anders uit gezien, als de priesteres op sommige tijden een net iets andere ‘kick’ van het etheen had gekregen. De Grieken vertrouwden volkomen op het orakel van Delphi. Zo’n drieduizend jaar terug waren de Grieken ’s werelds grootmacht. Ze dachten dat Apollo via het orakel rechtstreeks tot hen sprak. Bij het starten van oorlogen, grote publieke werken en oogstwerkzaamheden en het oplossen van morele dilemma’s was het oordeel van het orakel doorslaggevend. Zelfs de extreem kritische filosoof Socrates luisterde naar het orakel van Delphi. Gelukkig sprak de priesteres zich nooit eenduidig uit, maar gaf ze altijd cryptische antwoorden.
Tot nu toe hadden archeologen geen aanwijzingen gevonden voor de uitstoting van verdovende gassen bij het orakel. De klassieken zoals Plutarchus hebben er echter altijd al op gewezen. Rond 100 v.Chr. raakte het orakel steeds meer in diskrediet. Waarschijnlijk raakte toen de bron van de verdovende gassen op.

Henk Klomp