GENT (B) – Waarom doen vrouwen zoveel minder aan sport dan mannen? Ilse De Bourdeaudhuij constateert dat de vrouw niet onsportief is geboren, maar dat ze in haar leven een heleboel verleidelijke afhaakmomenten tegenkomt.


Uitgaan, verhuizen, een relatie aangaan, een gezin beginnen, een carrière opbouwen; alle zijn een zwak excuus om niet te sporten. De correlatie tussen meer tijd en meer beweging ontbreekt namelijk. Huisvrouwen en werklozen bewegen juist minder. De Bourdeaudhuij, onderzoeker bij de vakgroepen psychologische begeleiding en bewegings- en sportwetenschappen ondervroeg tweeduizend Gentenaren en bracht in december 1998 haar resultaten naar buiten op een studiedag rond man-vrouwverschillen van de Vereniging voor Kinesiologie. Jonge vrouwen zijn er, in tegenstelling tot mannen, van overtuigd dat anderen het niet echt belangrijk vinden dat zij meer zouden bewegen. Vrouwen missen bovendien vaak de interesse of discipline om te sporten en zijn bang dat de omgeving ze uitlacht.

De Belgische wetenschapper deed haar onderzoek met het oog op een voorlichtingscampagne. Het Belgische overheidsbeleid inzake een gezonde en veilige levensstijl staat in vergelijking met het Nederlandse nog in de kinderschoenen. De Bourdeaudhuij: “De campagne moet zeker niet alleen op sport gericht zijn en als het dan toch om sport gaat, niet alleen om klassiekers als basketbal of volleybal, maar ook om frisbeeën, rolschaatsen, skateboarden enzovoort.” Bewegen is goed, sport is sexy en bij de sportclub vind je wellicht een knapper lief dan in de discotheek.

De enquêtes uit de periode 1991 tot 1993 krijgen dit jaar een vervolg met een versie toegespitst op de groep zestien- tot vijfentwintigjarigen. Het is de bedoeling dat de Gentse onderzoekers deze groep in de toekomst verder volgen.

DR