Idaho Falls, Idaho (VS) – Met een gangbare zuiveringsmethode kunnen wetenschappers nu ook radioactieve bodemverontreiniging opruimen.


Onderzoekers van het Idaho National Engineering and Environmental Laboratory (INEEL) ontwikkelden een methode om twee radioactieve elementen uit de bodem te halen. Deze elementen, plutonium en americium, ontstaan bij kernenergieonderzoek en de ontwikkeling van kernwapens. Ze leveren ernstige bodemverontreiniging op.
De nieuwe schoonmaakmethode berust op superkritische-vloeistofextractie. Met dat proces kan men ook koffie decafeïneren, kruiden zuiveren en kleding droogreinigen. Een superkritische vloeistof is een stof die onder hoge temperatuur en druk tussen de gas- en de vloeistoffase verkeert. De stof stroomt dan als een gas, maar lost stoffen op als een vloeistof.
Om grond te zuiveren van plutonium en americium brengen de onderzoekers koolstofdioxide in de superkritische fase door het onder hoge druk te verhitten. Ze leiden het 'gas' vervolgens, nog steeds onder hoge temperatuur en druk, door radioactief vervuilde grond heen. Daarbij neemt het de radioactieve deeltjes op. Zodra de koolstofdioxide door de grond heen is gestroomd verlagen de onderzoekers de temperatuur en druk weer, waardoor de koolstofdioxide verdampt. De radioactieve deeltjes blijven achter in een trechter. Bij dit cyclische proces gebruikt men steeds dezelfde koolstofdioxide.
In tegenstelling tot andere extractiemethoden laat superkritische-vloeistofextractie de grond intact. “Er is eerder wel geprobeerd grond te zuiveren met salpeterzuur, maar dat loste zo'n vijfentwintig procent van de grond op”, aldus Robert Fox van INEEL. “Dat is dus geen optie voor schoonmaakacties.”
In twee zuiveringsstappen verwijderden de onderzoekers in het laboratorium bijna honderd procent van de radioactieve stoffen. “De volgende stap is testen of dit in de praktijk net zo goed werkt”, zegt Fox.

Nienke Beintema