Op donderdag 21 december houden Natuurwetenschap & Techniek wetenschapsmagazine en Studium Generale van de Universiteit Utrecht een symposium ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de kwantumtheorie.Op 14 december 1900 presenteerde Max Planck zijn verklaring van de zwartelichaamsstraling. Dat historisch moment zou de natuurkundige wereld volledig op zijn kop zetten en maakte Planck tot een revolutionair.

Er zijn goede argumenten om de geschiedenis van de natuurkunde op te delen in tweeën: voor en na de kwantummechanica. December 1900 markeert het scharnierpunt. Op 21 december houdt Natuurwetenschap & Techniek in samenwerking met Studium Generale van de Universiteit Utrecht een symposium over honderd jaar kwantummechanica. Studium Generale vermeldt extra informatie en een routebeschrijving.
  • Donderdag 21 december 2000, 13:30 – 22:00 uur

  • Zaal Megaron, Educatorium, Uithof Utrecht

  • Toegang gratis, reserveren is niet nodigProgramma van het symposium Honderd jaar kwantumtheorie


13:30 – 14:00 Ontvangst en koffie
14:00 – 14:15 Alexander Sevrin (Vrije Universiteit Brussel) Openingswoord door de dagvoorzitter
14:15 – 15:15 Max Planck – een conservatieve revolutionair. Ger Vertogen (Katholieke Universiteit Nijmegen) De grondlegger van de kwantumtheorie is een bijzonder man. Max Planck ervaart het ontketenen van een revolutie in de fysica niet als een bevrijding van geestelijke boeien, maar als een onbehaaglijke periode waar je zo goed mogelijk doorheen moet zien te komen.
15:15 – 16:15 De zware bevalling van een nieuwe theorie. Joseph Indekeu (Katholieke Universiteit Leuven) In zekere zin brak Plancks bevinding het bouwwerk van de klassieke natuurkunde af tot en met de fundamenten toe. De wederopbouw duurde tot ongeveer 1925, en was een moeizame en vaak wanhopige zoektocht.
16:15 – 16:45 Pauze (na de pauze schakelen we over op Engels als voertaal)
16:45 – 17:45 Waiting for Grand Unified Theories Gerard 't Hooft (Universiteit Utrecht) Er is niet één kwantummechanica, er is relativistische kwantummechanica, kwantumelektrodynamica, kwantumchromodynamica, het Standaardmodel en Stringtheorie. Wat ontbreekt, is de unificatie van de algemene relativiteitstheorie en de kwantummechanica, de grand unified theory (GUT). Wordt de 21e eeuw de eeuw van de GUT?
17:45 – 19:45 Buffet met soep en broodjes
19:45 – 20:45 Quanta, ciphers and computers Artur Ekert (University of Oxford) Theoretici die zich bezighouden met quantum computing herformuleren het wereldbeeld van de fysica door fundamentele begrippen als 'energie' en 'veld' te vervangen door 'informatie'. De doorbraak in de fundamentele natuurkunde was toch te verwachten van een grand unified theory? Spreken kwantuminformatici opeens revolutionaire taal?
20:45 – 21:45 Where is quantum mechanics leading? John Maddox (voormalig hoofdredacteur van Nature) Wat is de volgende doorbraak in de natuurkunde, de grand unified theory of de kwantumcomputer? Komt er wel een doorbraak? Anders gezegd: What remains to be discovered? (de titel van het boek van John Maddox).