Drie Amerikaanse paleontologen stellen dat fossielen die zijn toegeschreven aan de T. rex in werkelijkheid drie verschillende dinosoorten zijn. Ze noemen deze dino’s Tyrannosaurus rex, Tyrannosaurus regina en Tyrannosaurus imperator.

De T. rex was met zijn enorme gestalte, grote bek en scherpe tanden een vervaarlijke verschijning die tientallen miljoenen jaren geleden op aarde rondliep. Er zijn veel verschillende Tyrannosaurusfossielen gevonden, die worden allemaal toegeschreven aan de T. rex. Volgens de drie Amerikaanse paleontologen is dat niet terecht.

Het was al langer bekend dat er verschillen waren tussen de fossielen. Zo waren de botten van sommige exemplaren wat steviger. En sommige fossielen hadden twee kleine snijtanden, terwijl andere er één hadden. Paleontologen schreven deze afwijkende vondsten toe aan sekseverschillen of verschillen tussen exemplaren van dezelfde soort.

Ons bizarre brein: dossier
LEES OOK

Ons bizarre brein: dossier

In dit dossier storten we ons op tien kwesties die licht schijnen op de werking van ons meest mysterieuze orgaan: het brein.

Drie Tyrannosaurussoorten

De Amerikaanse paleontologen denken daar anders over. Zij schrijven dat de verschillen dusdanig groot zijn, dat we ze niet kunnen toeschrijven aan individuele verschillen. Ze stellen voor om de fossielen te verdelen in drie verschillende soorten.

Zij komen tot deze conclusie na de analyse van de restanten van 37 T. rex-exemplaren. Ze keken hierbij specifiek naar de dijbeenbotten en snijtanden van de beesten. Van 24 exemplaren berekenden ze hoe sterk het dijbeenbot was, door de lengte en omtrek ervan te meten. Ook keken ze naar gevonden tanden en onderkaken, om te bepalen of de exemplaren één of twee kleinere, slankere snijtanden hadden.

‘We ontdekten dat de verschillen in de dijbenen waarschijnlijk niet gerelateerd zijn aan het geslacht of de leeftijd van het exemplaar’, zegt Gregory Paul, de eerste auteur van het wetenschappelijke artikel over de drie soorten. ‘We stellen voor dat de veranderingen in het dijbeen in de loop van de tijd zijn geëvolueerd vanuit een gemeenschappelijke voorouder die robuustere dijbenen had.’

De onderzoekers stellen op basis van hun analyse twee nieuwe Tyrannosaurussoorten voor die zich bij de T. rex kunnen voegen. De Tyrannosaurus imperator (Tyrannosaurus keizer), heeft forsere, robuustere dijbenen en meestal twee snijtanden. De Tyrannosaurus regina (Tyrannosaurus koningin) wordt gekenmerkt door slankere, fijnere dijbeenbotten en één snijtand. De reeds benoemde soort, Tyrannosaurus rex (Tyrannosaurus koning) is te herkennen aan forsere dijbenen en één snijtand.

Niet overtuigend

De nieuwe soorten worden niet zomaar geaccepteerd door de paleontologengemeenschap. Zo is de niet-betrokken paleontoloog Steve Brusatte van de University of Edinburgh niet overtuigd. Hij zei tegen The Guardian: ‘Ik begrijp de verleiding om T. rex in verschillende soorten in te delen, omdat er enige variatie is in de gevonden fossiele botten. Maar uiteindelijk is deze variatie, naar mijn idee, erg klein en geen reden om drie verschillende soorten te onderscheiden.’

Paleontoloog Thomas Carr, van het Amerikaanse Carthage College, noemt het bewijs van de onderzoekers in The New York Times ‘zo zwak dat het bijna verdwijnt’. Het voorstel gaat bovendien in tegen Carrs eigen, zeer uitgebreide onderzoek uit 2020. Daarin onderzocht hij veel meer verschillende kenmerken van alle beschikbare T. rex-exemplaren.

Musea met Tyrannosaurusfossielen lijken ook niet van plan hun exemplaren te hernoemen.