De Nederlandse beheerder van het elektriciteitsnet Tennet heeft fase Oranje afgekondigd. Alertheid is geboden,want bij een te hoge temperatuur van het oppervlaktewater stokt de elektriciteitsproductie.

De temperatuur van het oppervlaktewater bij Lobith, vlakbij waar de Rijn Nederland instroomt, is gestegen tot 23ºC. Dat noopt de beheerder van het elektriciteitsnet om een waarschuwing te publiceren. De temperatuur van het gebruikte koelwater mag namelijk niet meer dan 30ºC bedragen, en het temperatuurverschil tussen het water dat een centrale inneemt en het water dat die uitstoot, mag hooguit 7ºC zijn. Neemt de temperatuur van het oppervlaktewater verder toe, dan kunnen elektriciteitscentrales minder energie produceren.

Tennet regelt de snelwegen van het hoogspanningsnet in Nederland, en heeft daartoe contacten met organisaties als Rijkswaterstaat, het ministerie van Economische Zaken en natuurlijk de producenten van elektriciteit. De norm voor de maximale temperaturen van het koelwater zijn vastgelegd door Rijkswaterstaat. Ze moeten het leefmilieu voor de planten en dieren in het water veiligstellen.

Wat gebeurt er als de permafrost ontdooit?
LEES OOK

Wat gebeurt er als de permafrost ontdooit?

Door de opwarming van de aarde dooit de permafrost in rap tempo. Aardwetenschapper Niek Jesse Speetjens deed onderzoek naar de gevolgen.

Niet alarmerend

Op 18 juni stelde Tennet fase groen in, de eerste fase als de oppervlaktetemperatuur van het water stijgt. Een week later, op 24 juni, volgde de fase oranje. “Niet alarmerend”, zo verklaart de woordvoerder. De melding is wettelijk verplicht, en het systeem in Nederland is zeer betrouwbaar (top vijf van de wereld). In de oranje fase is het snel oproepbare extra vermogen tussen de 700 MW binnen een half uur en 1400 MW binnen acht uur. Het totale energieverbruik in Nederland ligt in de orde van 15.000 MW.

De weersverwachting is gunstig. Het ziet ernaar uit dat de temperaturen ietwat dalen over enkele dagen, en dan zal het water ook afkoelen. Een rode fase, zoals in augustus 1994, toen mensen werd gevraagd ventilatoren, airco’s en andere apparatuur uit te schakelen, zit er daarom nog niet in. Mocht de nood alsnog hoog oplopen, dan blijkt dat we in Nederland toch nog ruimere marges hebben. Eventueel kan Rijkswaterstaat toestaan om de bovengrens van gebruikt koelwater te verhogen tot 31ºC, en dat scheelt gelijk 1000 MW. Import van stroom ligt niet zo snel voor de hand, want de landen die ons stroom kunnen leveren, zullen in zo’n geval ook zuchten onder de warmte.

“Wel hebben we de oranje fase nog nooit zo vroeg in het seizoen gehad”, verklaart Tennet. De afgelopen paar warme zomers ging het goed, maar mogelijk wacht ons nog een lange, hete zomer.