Gestaag tikt de secondenwijzer richting Millennium. In het Engelse Greenwich verrijst de Millenniumdome.


Nadat in 1882 de Greenwich Mean Time was vastgesteld, veroverde Greenwich bij de Internationale Meridianen Conferentie in Washington in oktober 1884 het primaat wereldtijdcentrum. Frankrijk onthield zich van stemming. Het zit ze daar nog steeds niet lekker. Een 960 kilometer lange rij bomen geeft straks in Frankrijk hun Meridien aan, terwijl binnen Parijs ruim honderd koperen plakaten de aandacht richten op de Paris Mean Time . In Parijs zit uiteraard wel het Bureau Internationale des Poids et Mésures, waar men waakt over de internationale standaarden voor afstand, tijd, lading, massa, elektrische stroom, temperatuur, hoeveelheid van een stof en stralingsintensiteit. Die standaarden voorkomen misverstanden bij de interpretatie van allerlei fundamentele fysische constanten. De seconde is bijvoorbeeld gelijk aan 9.192.631.770 perioden van de elektromagnetische straling die vrijkomt bij een bepaalde energieovergang van cesium-133 .

We danken de indeling van de dag in 24 uur en de verdeling van een uur in zestig minuten en van de minuut in zestig seconden aan de sterrenkundigen in het oude Babylon, zie ook deze site . Op internet zijn er inmiddels enkele suggesties voor een nieuwe tijdsindeling.

Horlogefabrikant Swatch is een voorstander van een internationale internettijd, de Swatch Beat, kiezen voor .beat en internettime). Die tijd is overal ter wereld hetzelfde en is afgeleid van de tijd op de meridiaan waar het hoofdkantoor van Swatch zit, de Biel Mean Time, zogezegd. Daar zie je de markering van de meridiaan voor de nieuwe universele internettijd op het Swatch-gebouw aan de Jakob-Staempflistrasze. De dag is door Swatch verdeeld in duizend beats, van elk een minuut en ruim 26 seconden lang. Uiteraard zullen fervente internetters veel plezier kunnen hebben van een horloge dat de Beats aangeeft.
Een ander voorstel, dat op 1 januari 2000 zijn beslag moet krijgen, is de decimale tijdsindeling. In plaats van Biel is bij dit voorstel nog steeds Greenwich ons tijdscentrum. De dag verdeelt men weer in duizend eenheden, met elk een lengte van een minuut en 26,4 seconden, waarbinnen de tijd eveneens in decimalen is weergegeven. Die tijd moet eveneens voor de gehele aardbol hetzelfde zijn: geen zomer- of wintertijd meer, hooguit enkele landen waar de datum tijdens de normale werkuren verschuift. Dagen en weken krijgen nummers, de maanden zijn verleden tijd. Getuige de enorme problemen die het milleniumprobleem de afgelopen jaren oplevert, lijkt dit idee bij voorbaat kansloos. De tijd is te kort. De bedenkers noemen op hun site een aantal voor- en nadelen van hun digitale systeem. De voordelen lijken aardig, maar de nadelen die ze noemen zijn nogal gezocht en eigenlijk halve voordelen. Ze vergeten de problemen die hun systeem oplevert voor de astronomie, geografie, geodesie en de fysica, waar het oude Babylonische systeem immers enorm ingeburgerd is. Wie voor de zekerheid wil wennen aan de decimale tijd, kan een gratis digitaal klokje downloaden.

Erick Vermeulen

Hyperlinks uit het julinummerRecycling op reuzenschaal
Geochemie in Utrecht

Fractale lasers
Het programma Fractint

Leidingen in last
Biofoulingonderzoek
De KEMA

Hoogveen op de helling
Het IPCC
Een Finse veensite

Fijnere chips maken
ASML maakt step-and-scansystemen
Lithografie in de Bell-laboratoria

Epilepsie
De makers van de nervusvagusstimulator
Het Nederlandse epilepsiefonds