Een tunnel van 6,6 kilometer lang door slappe grond boren. Dit hoogstandje moet plaatsvinden in Zeeland. De website www.terneuzen.com/tunnel verschaft uitvoerige uitleg over het project. De eerste plannen dateren al uit 1986. Tijdens het boren van de pijpen zal de boor zo'n twee miljoen ton droge stof opleveren, die moet worden afgevoerd. Informatie is te verkrijgen in het Tunnelcentrum in Terneuzen, gratis te bezoeken.

Ook andere tunnels mogen zich verheugen in aandacht op internet. Zo verschaft het Centrum voor Ondergronds Bouwen informatie over de tweede Heinenoord Tunnel, een praktijkproject dat bouwers en bestuur inzicht moet geven in de mogelijkheden om meer onder de grond te doen. De informatie die Eurotunnel over de gebruikte technieken bij de aanleg van de kanaaltunnel geeft, is helaas zeer summier.
Twee andere projecten waarbij tunnels een rol zullen spelen zijn de hogesnelheidslijn en de Betuweroute.
In Amerika is alles groter, zo zegt men. Een bevestiging daarvan op tunnelgebied is te vinden in Boston, in het Central Artery/Tunnel Project. Andere projecten in de VS zijn terug te vinden op de site van de American Underground Construction Association.
De
Zwitserse tunnelbouw dateert al vanuit de vorige eeuw. Tunnels zijn niet alleen nuttig voor de infrastructuur. Men treft in Zwitserland, naast de Gotthardtunnel en de Simpsontunnel, ook de complexen van het Europese elementairedeeltjeslaboratorium CERN aan, in het grensgebied met Frankrijk. Daar bouwt men nu, in de 27 kilometer lange tunnel waarin de Large Electron Positron Collider zich bevindt, de Large Hadron Collider.