INNSBRUCK (A) – Onderzoekers in Innsbruck hebben een verstrengeld trio van fotonen gecreëerd. Daaruit komt het niet-lokale karakter van de kwantummechanica eenduidig naar voren. Tot nu toe lukte het alleen om verstrengelde duo’s te maken.


Een van de bizarre bevindingen van de kwantummechanica is dat twee deeltjes, bijvoorbeeld fotonen, zich in een verstrengelde toestand kunnen bevinden. Een meting aan het ene deeltje beïnvloedt dan direct de toestand van het andere, zelfs als dat zich aan het andere eind van de kosmos bevindt. Verstrengelde deeltjes zijn belangrijk voor experimentele tests van de grondslagen van de kwantummechanica, maar bijvoorbeeld ook voor kwantumcomputers (zie het artikel over kwantumcomputers in het aprilnummer van Natuurwetenschap & Techniek).

Hoewel het creëren van een verstrengeld deeltjespaar technisch lastig is, zijn experimenten die het niet-lokale karakter van de kwantummechanica bevestigen, inderdaad uitgevoerd. Onderzoekers van de Universiteit van Innsbruck konden nu voor het eerst drie fotonen in een verstrengelde toestand brengen. Met een verstrengeld duo openbaart het niet-lokale karakter van de kwantummechanica zich slechts als statistisch effect in een hele reeks van metingen. Een verstrengeld fotonentrio toont in één enkele meting glashard de mysterieuze niet-lokaliteit van materie aan.

Het creëren van een verstrengeld fotonentrio past in een recente reeks van experimentele doorbraken. Discussies over de interpretatie van de kwantummechanica waren altijd nogal filosofisch van aard. Het bijzondere aan de laatste ontwikkelingen is dat interpretatiekwesties in het lab worden beslecht in plaats van in de leunstoel.

PB