Amsterdam (NL) – Bedrijfsartsen die actief een overspannen patiënt bijstaan, verkorten de ziekteduur.


Een onderzoek uitgevoerd door onderzoekers aan de Universiteit van Amsterdam maakt duidelijk dat de rol van de bedrijfsarts zeer belangrijk is voor de duur van het arbeidsverzuim.
De onderzoekers, verbonden aan het NWO-prioriteitsprogramma Psychische Vermoeidheid in de Arbeidssituatie, vergeleken het effect van een groep van 85 overspannen patiënten die een activerende begeleiding van hun bedrijfsarts kregen met 68 patiënten bij wie de keuze van de behandeling aan de bedrijfsarts werd overgelaten. Het is de eerste keer, ook internationaal gezien, dat met een gecontroleerde studie het effect van een behandeling bij overspannenheid is onderzocht.
De onderzoekers gingen er vanuit dat een activerende begeleiding het probleemoplossend vermogen van de patiënt versterkt. Rust blijft daarbij belangrijk, maar niet met een open einde. In de eerste weken mocht de patiënt bijvoorbeeld per dag 23 uur en veertig minuten rusten en tijdens de twintig minuten die overblijven in gedachten greep zien te krijgen op zijn problemen. Langzamerhand, onder begeleiding van de bedrijfsarts, zocht de patiënt de oorzaak van de overspannenheid en de punten die beïnvloedbaar zijn. De patiënt bedacht een strategie en besprak deze met de arts. Daarna moest de behandelde persoon bedenken wat hij zou doen als de strategie niet zou werken. Vervolgens keken patiënt en arts naar de lastige punten, die alleen met extra hulp te veranderen zijn.
Volgens de onderzoekers stimuleert het denken over de oplossing van de problemen vaak een gevoel van ‘ik kan het weer aan’. Beginnen met werken mag, maar wel geleidelijk en eerst in gedachten. Zo moet de patiënt bijvoorbeeld nadenken over de vraag: “Wat doe je als je baas zus zegt en jij wilt zo?”
De activerende begeleiding door de bedrijfsarts bracht de duur van het verzuim terug van 72 dagen naar 50 dagen. Omdat het onderzoek werd uitgevoerd bij een bedrijf waar de artsen al actief begeleiden, vermoeden de onderzoekers dat de verschillen voor werknemers bij andere bedrijven nog groter kunnen zijn.

Erick Vermeulen