Verenigde Staten – Een serie van zeventig tornado's in de Verenigde Staten heeft op 12 november aan meer dan dertig mensen het leven gekost. Satellietopnamen brengen de verwoestende stormen duidelijk in beeld.


Elk jaar teisteren meerdere wervelstormen de Amerikaanse staten. Tornado Alley, een gebeid ten oosten van de Rocky Mountains, heeft zelfs zijn naam te danken aan de twijfelachtige eer het meest getroffen gebied in Amerika te zijn. Begin november eiste een serie van een dikke zeventig tornado's dertig levens in de staten Tennessee, Alabama en Ohio.

De stormen trokken van west naar oost over de VS

De tornado's in de Great Plains ontstaan doordat warme, vochtige lucht die vanuit de Golf van Mexico naar het noorden stroomt, botst met koudere drogere lucht die uit Canada naar het zuiden stroomt. De sterke windschering die hieruit volgt gecombineerd met het verschil in vochtigheidsgraad, veroorzaakt zware buien. In de donderwolken stijgt de warme lucht op, waardoor een schoorsteeneffect ontstaat. Deze schoorsteen zuigt de onderliggende lucht aan. Het gevolg is de karakteristieke wervelvorm.
In Amerika komen per jaar zo'n achthonderd tornado's voor. De meeste hiervan ontstaan in de lente en zomer. Hoe verschrikkelijk de gevolgen voor de mensen soms ook zijn, de satellietbeelden van de stormen leveren in ieder geval mooie plaatjes op.

Sonja Jacobs