Als mensen met wiskundevrees een rekensom zien aankomen, activeert dat in het brein reacties die ook optreden als iemand bijvoorbeeld zijn hand brandt aan een heet voorwerp.

Tot hun verrassing zagen onderzoekers Sian Beilock en Ian Lyons, van de universiteit van Chicago, vervolgens dat het daadwerkelijke uitvoeren van een wiskundige opdracht geen pijnrespons veroorzaakte. In een zogenoemde fMRI-scanner trad die respons blijkbaar alleen vooraf op.

Veertien vrijwilligers waren voor het onderzoek geselecteerd op basis van een vragenlijst, waarin ze moesten aangeven of ze angstgevoelens hadden gekregen als ze een wiskundeboek werd aangereikt, naar het wiskundelokaal liepen of beseften dat wiskunde noodzakelijk was voor afstuderen. In de fMRI-scanner, die nagaat waar in de hersenen activiteit is, kregen ze opdrachten. Ze moesten bijvoorbeeld nagaan of de som (12 x 4)-19=29 klopt, en of een reeks letters, zoals yrestym, in omgekeerde volgorde een Engels woord vormt.

Deeltjesfysicus Dylan van Arneman: ‘Ik ben op zoek naar iets wat misschien niet bestaat’
LEES OOK

Deeltjesfysicus Dylan van Arneman: ‘Ik ben op zoek naar iets wat misschien niet bestaat’

Dylan van Arneman verruilt een paar keer per jaar zijn werkkamer op het Science Park in de Watergraafsmeer voor de ondergrond ...

Bedreigingen

De onderzoekers beschrijven in PLOS One dat bij de mensen met wiskundevrees in de aanloop naar de wiskundeopdracht de posterior insula, een diep gelegen hersenwinding iets boven het oor, actief werd. Dat hersengebied is geassocieerd met het waarnemen van directe bedreigingen van het lichaam en het ondervinden van fysieke pijn. Tijdens het daadwerkelijk uitvoeren van de wiskundige opdracht was de activiteit alweer verdwenen.

Al eerder was gevonden dat mensen met wiskundevrees hun best doen om situaties waar wiskunde een rol speelt te vermijden en zelfs een wiskundevrije carrière zoeken. Dit onderzoek maakt aannemelijk dat die vermijding in ieder geval voor een deel kan volgen uit de pijnlijke angst.