New York (VS) – De strijdende partijen in het noordoosten van Congo plunderen de natuurlijke bronnen van het land en financieren zo de strijd.


De Verenigde Naties presenteerden de afgelopen week een rapport over de exploitatie van natuurlijke bronnen in Congo. Sinds 1998 zien ze in twee fasen een massale plundering van het land. In eerste instantie hadden legers en 'zakenlieden' uit Rwanda, Oeganda en Boeroendi het voorzien op mineralen, hout, vee en geld. Daarop volgde een meer systematische illegale uitbuiting, waarvan de opbrengsten gingen naar buitenlandse legers. Criminele groepen vormen daarbij, zo stelt het VN-rapport, een belangrijk veiligheidsrisico.
Afrikaanse landen herbergen grote hoeveelheden zeldzame en waardevolle grondstoffen, zoals goud, diamant, kobalt en koper. Een andere grondstof is coltan, een staalgrijs, glitterend erts dat bestaat uit de mineralen columbiet en tantaliet. Hierin komen de metalen niobium (vroeger ook wel columbium genoemd) en tantaal voor, beide voorkomend in groep Vb van het Periodiek Systeem der elementen. Met name tantaal vormt een interessante grondstof. Het wordt gebruikt in condensatoren, onder andere toegepast in mobiele telefoons, en in onderdelen van kernreactoren. De Amerikaanse vliegtuig- en ruimtevaartindustrie moet het nodige niobium en tantaal grotendeels invoeren omdat deze elementen niet in de VS kunnen worden gewonnen. Nog in maart kostte de instorting van een coltanmijn in Congo het leven aan zeventig mijnwerkers.
De experts die het rapport opstelden, roepen nu op tot een embargo op invoer en uitvoer van diverse mineralen en grondstoffen vanuit Rwanda, Oeganda en Boeroendi. Tot de producten op hun wensenlijstje behoren tantaal- en niobiumhoudende ertsen zoals coltan, het tinhoudende mineraal cassiteriet, hout, goud en diamant. Uiteindelijk moet Congo zelf weer beschikken over de baten van de grondstoffen en het land opbouwen.

Erick VermeulenMineraal Formule Element
Columbiet (Fe,Mn)Nb2O6 Niobium, element 41
Tantaliet (Fe,Mn)Ta2O6 Tantaal, element 73
Cassiteriet SnO2 Tin, element 50