Eindhoven (NL) – Twintig nieuwe onderzoekers gaan aan de slag in de zonnecellenresearch bij Dutch Polymer Institute


Er start een nieuw innovatief programma op het gebied van polymere zonnecellen bij het Dutch Polymer Institute (DPI). DPI is het technologisch topinstituut voor polymeren, gevestigd op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Het onderzoeksprogramma van DPI wordt uitgevoerd binnen verschillende universiteiten en instellingen.
“In dit DPI-programma worden twintig nieuwe onderzoekers aangesteld. Er is ook een forse uitbreiding van de researchapparatuur voorzien. De extra financiële impuls van circa vijftien miljoen gulden voor de komende vier jaar betekent een verdubbeling van het onderzoek op het gebied van plastic zonnecellen in ons land”, aldus prof dr ir René Janssen tijdens zijn intreerede op vrijdag 21 september. “Met de steun van het Dutch Polymer Institute gaat de plastic zonnecel een zonnige toekomst tegemoet”, die hoogleraar is aan de faculteit Scheikundige Technologie van de TU/e en het DPI-programma plastic zonnecellen coördineert.

Functionele polymeren
Prof dr Thijs Michels, naast hoogleraar polymeerfysica ook programmamanager bij het DPI, licht toe: “Het zonnecelonderzoek is onderdeel van het grotere DPI-programma Functionele polymeren. Het gaat hier om nieuwe technologieën. Polymeren moeten zo in elkaar worden gezet, dat ze elektriciteit geleiden. Bovendien moeten de elektrische en optische eigenschappen zo aantrekkelijk zijn dat de nieuwe plastics toepasbaar zijn in zonnecellen, maar ook voor beeldrecording en beeldweergave”. Michels beoogt om in samenwerking met universiteiten, ECN en TNO, binnen vier jaar het complete proces van ontwikkeling van nieuwe technologie tot en met het testen van prototypen van nieuwe fotovoltaïsche producten en apparaten kan worden doorlopen.

Bericht TU/e