NeusKijken doen we met onze ogen, en ruiken met onze neus. Toch? Dat is niet het complete verhaal, betoogt biologieleraar Thijs Hannaart in Horen met je neus. Zintuigen werken bij iedere prikkel samen om tot een juiste waarneming te komen, aldus Hannaart.

Nog een misverstand: de zintuigen bepalen wat we waarnemen. Ook dat blijkt onjuist, want het zijn de hersenen die uiteindelijk alles vormen wat we zien, horen, voelen, ruiken of proeven.

Hannaart laat in zijn boek met talloze, soms bizarre voorbeelden zien op welke manieren hersengebieden samenwerken om een beeld te scheppen van de wereld om ons heen.

Wist je dat eten minder lekker is als je naar harde muziek luistert? Of dat we ‘ronde’ geluiden automatisch koppelen aan ronde vormen? Het zijn zomaar een paar voorbeelden van hoe een zintuig nooit op zichzelf staat.

Dat inzicht wordt ondersteund door hersenstudies bij blinden. Hun visuele hersenschors krijgt geen informatie vanuit de ogen, en verwerkt vervolgens auditieve signalen.

De ellenlange bronnenlijst doet vermoeden dat Hannaart een berg aan informatie heeft doorgespit. Het mag gerust een prestatie heten dat hij erin geslaagd is al die kennis hapklaar op te dienen. Soms komt het boek over als een spervuur aan weetjes, maar toch gaat dat nooit vervelen. De verrassende feiten leveren in ieder geval genoeg borrelpraat op.