In de robotica vervaagt langzaam maar zeker het onderscheid tussen sciencefiction en de werkelijkheid. Auteur Illah Reza Nourbakhsh legt in het toegankelijke Robot Futures het schemergebied tussen beiden bloot en toont mogelijke robotische toekomst-scenario’s. 

Robot futures

Nourbakhsh is robotonderzoeker aan de Carnegie Mellon University. Al op jonge leeftijd raakte hij betoverd door mensachtige robots uit Star Wars, Star Trek en Blade Runner. Dat blijkt ook uit de manier waarop Nourbakhsh zijn toekomstscenarios aankleedt. Hij situeert ze in 2030, 2040 en 2045 en bevolkt ze met steeds dwingender aanwezige speelgoedrobots en genetwerkte bots die allerlei klusjes opknappen.

Toch wordt Robot Futures pas daarna echt speculatief, wanneer Nourbakhsh stelt dat robots er rond 2230 exact zo uit kunnen zien als wij. Althans: als we dan menselijke lichamen gebruiken als omhulsel en die volpakken met nanobots die een kunstmatig zenuwstelsel bouwen.

Mensenrechten

Twijfel toont Nourbakhsh wanneer hij schrijft over robotwetten en ethiek. Zo is het bijvoorbeeld helemaal nog niet zeker of de met nanobots gevulde  lichamen niet zorgen voor een afkalving van mensenrechten, doordat menselijke lichamen steeds minder waard worden. Daarom, stelt Nourbakhsh, is het belangrijk dat burgers zich blijven inzetten voor het behoud van de waarde van het menselijk leven.