Gelukkig is er tussen alle onheilspellende berichten over de aardopwarming ook nog iets positiefs te melden: we hoeven het klimaat niet als een verloren zaak te zien.

‘Je kunt zelden nog buiten sporten door de hitte. De export van de landbouw is teruggelopen. Voedsel is veel duurder geworden. Dankzij dijkverhogingen lukt het om polders droog te houden, maar de angst is dat Nederland volloopt als de Rijn en de Maas buiten hun oevers treden door stortregens.’

Dit rampscenario wordt geschetst door Jelmer Mommers, journalist bij De Correspondent. Hij vertelt dat we in deze wereld belanden als we blijven doorgaan met onze huidige economie en politiek die helemaal ingesteld zijn op fossiele brandstoffen – niet echt een fijn toekomstbeeld.

Maar Mommers heeft nóg een scenario. Hierin is de toekomst letterlijk een stuk groener. In deze wereld spelen duurzame technologieën een grote rol. De industrie verandert, wat talloze banen oplevert. De wereldeconomie krijgt een forse impuls.

Hardleerse overheid

Hiervoor moet er de komende dertig jaar wel ontzettend veel veranderen. We moeten van fossiele energie volledig overstappen op duurzame energie. Geen gekke gedachte, aangezien je voor fossiele energie steeds meer geld nodig hebt om brandstoffen uit de grond te halen, omdat de fossiele reserves uitgeput raken. De kosten voor duurzame energie worden juist steeds lager. Zonnepanelen en windmolens hebben eenmalig een grote investering nodig. Daarnaast raken de ‘brandstoffen’ zon en wind nooit op. De overheid lijkt die informatie niet te gebruiken en geeft nog steeds voorrang aan fossiele brandstoffen.

Gelukkig blijkt dat onder andere juristen de macht hebben om hier een stokje voor te steken. Mommers legt uit: ‘Elke democratische rechtsstaat heeft de juridische plicht om zijn burgers te beschermen tegen klimaatverandering.’ Rechters mogen dus ingrijpen. En dat doen ze al op verschillende plekken. Ook actievoerders verzetten zich wereldwijd geweldloos tegen fossiele energieprojecten, door middel van campagnes en protesten.

Helderheid en hoop

Hoe gaan we dit uitleggen is een aanrader voor wie door de stortvloed aan klimaatberichten geen overzicht meer heeft in de klimaatdiscussie. Het brengt namelijk helderheid. En niet alleen dat; het geeft hoop. Mommers laat zien dat we een langzame en moeilijke strijd moeten aangaan die niet voor niets is. Het is richting een leefbare aarde.

Hoe gaan we dit uitleggen? Onze toekomst op een steeds warmere aarde
Jelmer Mommers
De Correspondent BV
€ 20