In Vogelvlucht brengt Scott Weidensaul de jaarlijkse tochten van allerlei vogels in kaart.

Van het noorden van Canada, Groenland of Siberië, via de kusten van westelijk Afrika of Amerika, naar het zuiden van Argentinië, Australië of zelfs de Antarctische kust – en weer terug. De noordse stern maakt elk jaar een reis van epische proporties van tot wel 90.000 kilometer. Rondom deze bizarre prestatie, en vogeltrek in het algemeen, bestaan nog veel vraagtekens. Wetenschappers beginnen pas net een beetje te begrijpen hoe vogels dit kunstje flikken.

In Vogelvlucht vergezel je vogelaar, amateuronderzoeker en schrijver Scott Weidensaul op zijn reizen rond de wereld om de jaarlijkse tochten van allerlei soorten vogels in kaart te brengen en licht te werpen op wat er tijdens die tochten allemaal mis kan gaan. Klimaatverandering, versnipperde leefgebieden en illegale jacht maken het voor veel vogels een schier onmogelijke opdracht om elk jaar weer veilig de oversteek te maken van broedgebied naar overwinteringsplek en vice versa. Zo is de vogelpopulatie in Noord-Amerika in pakweg een halve eeuw met een derde afgenomen.

In China bezoekt Weidensaul de Gele Zee, waar vervuiling de pleisterplek van de lepelbekstrandloper bedreigt. In de moerassen van de Amerikaanse staat Virginia telt hij regenwulpen die hun trekgedrag aanpassen aan warmere temperaturen. En op Cyprus spreekt hij met agenten die drones inzetten om de illegale vangst van kleine zangvogeltjes zoals de Euraziatische zwartkop tegen te gaan. Geholpen door steeds compactere zendertjes, en kunstmatige intelligentie, leren onderzoekers steeds beter hoe we vogels kunnen beschermen.

Vogelvlucht is veelomvattend – zelfs het natuurkundige verschijnsel quantumverstrengeling, dat een rol speelt bij de navigatie van vogels, komt voorbij – maar je hobbelt als lezer toch voornamelijk met Weidensaul als enthousiaste compagnon door prachtige natuurgebieden die hij, letterlijk, in geuren en kleuren beschrijft. Met Vogelvlucht krijg je daardoor niet alleen een mooi overzicht van onze huidige kennis over de vogeltrek voorgeschoteld, je maakt ook een welhaast noordse-stern-achtige reis langs een aantal magnifieke stukjes aarde