Mevrouw Sapiens be­wijst dat het hoog tijd is om de sterke oervrouw in het zonnetje te zetten. Een aanrader voor elke vrouw én man.

Als je de geschiedenis­boeken erop naslaat, speelt de vrouw in de prehistorie een nietige rol. De stoere man ging op jacht en de onderdanige vrouw bleef bangig thuis bij de kin­deren. Maar kijken we naar de talloze archeologische vondsten die over de jaren heen zijn opgegraven, dan komt een heel ander beeld over de prehistorische sek­severdeling aan het licht.

Mevrouw Sapiens neemt ons mee op deze speur­tocht. Resultaten van wereldwijd veldwerk en labonderzoek tonen aan dat de taken van de vrouw allesbe­halve ondergeschikt waren aan mannelijke activiteiten als jagen of steenhouwen. Sterker nog, een prehistori­sche samenleving kon alleen overleven als alle leden nauw samenwerkten.

De verhalende schrijfstijl zuigt je direct mee terug in de tijd. Notities van archeo­logen en wetenschappers, gedetailleerde tekeningen en extra kaders die de vond­sten in bredere context plaatsen, geven een levendig en eerlijk beeld van het leven van onze prehistori­sche voorouders. Je maakt niet alleen stukje bij beetje kennis met mevrouw sa­piens zelf, maar leert tussen de regels door ook verras­send veel over archeologie, biologie en zelfs kunstge­schiedenis. Een aanrader voor elke vrouw én man.