Een bekend spreekwoord luidt: ‘Er zijn maar twee dingen zeker in het leven: doodgaan en belasting beta­len.’ Die tweede gaat helaas niet voor iedereen op, en er wordt druk onderzoek gedaan naar hoe ook het eerste ver­meden kan worden.

In Stokoude haaien & leef­tijdsloze kwallen belicht bio­loog Nicklas Brendborg alle fa­cetten van het lichamelijk verval en onze strijd daarte­gen. Daarbij passeren een hoop curiositeiten uit de na­tuur de revue, zoals onsterfe­lijke kwallen die zichzelf con­stant vernieuwen.

Brendborg legt de achterliggende biochemische mechanismen zeer toegankelijk uit. Het uiteindelijke doel van bio­logen is om deze mechanis­men te doorgronden om de veroudering van mensen te­gen te gaan. Maar hoewel de levensverwachting de afgelo­pen eeuw gestegen is, is het stopzetten van de klok nog niet gelukt. Het boek maakt je niet onsterfelijk, maar blijft de moeite waard.