In Ontdekking van de ­natuur bundelen ­bio­logen, ecologen en historici hun krachten om de geschiedenis van de ­Nederlandse natuur te beschrijven.

Tijdens de winter van 2017-2018 stierven bijna drieduizend ­grote grazers in natuur­gebied de Oostvaardersplassen. De situatie zorgde voor veel discussie. Is het wel mogelijk om natuur te herstellen en in stand te houden in een dichtbevolkt land als Nederland?

Ontdekking van de natuur zoekt een antwoord op deze vraag door te bekijken hoe de mens de Nederlandse natuur naar zijn hand zette: van de eerste Homo sapiens die voet op onze bodem zette via landbouwers en ­industriëlen tot ecologen en natuurbeschermers.

Met mooie beschrijvingen van soorten en systemen valt ons huidige landschap als een puzzel in elkaar. Het verhaal over hoe mensen de natuur ontdekten, laat daarmee ook de lezer de wereld om zich heen herontdekken. Daarbij schenken de auteurs knap aandacht aan alle landschappen die ons land rijk is, van de Groningse zeeklei­bodem tot de Limburgse heuvels.

De blik op het verleden laat eens te meer zien dat de biodiversiteit door toedoen van de mens enorm is afgenomen. Toch geeft het boek ook sprankjes hoop. Zo zijn er genoeg historische voorbeelden waarin de natuur opleefde onder menselijke invloed. Juist als we haar een handje helpen, is het herstel en behoud van de natuur volgens de auteurs best mogelijk in ons land. Een ‘tweede domesticatie’ van de Nederlandse natuur, waarbij de mens natuurlijke processen manipuleert om de natuur te behouden of ondersteunen, lijkt aan­gebroken.

no-image
Ontdekking van de natuur is te bestellen in onze webshop