Veel mensen denken bij improvisatie aan iets als jazzmuziek. Maar het is meer dan alleen een muzikaal kunstje, betoogt neurowetenschapper en muzikant Artur C. Jaschke in Toekomstmuziek. Volgens hem is improvisatie essentieel om nieuwe dingen te leren en met elkaar te communiceren.

Door alle technologische hulpmiddelen improviseren we tegenwoordig veel te weinig. Jaschke wil de improvisator in ons weer aanwakkeren. Met veel voorbeelden laat hij zien wat improvisatie eigenlijk is. Achter het begrip blijken enkele grote vragen schuil te gaan, zoals ‘Wat is muziek?’ en ‘Hoe werken onze hersenen?’.

Jaschke maakt de lezer deelgenoot van zijn innerlijke dialoog. Hij stelt vragen en trekt zijn eigen conclusies in twijfel. Dat geeft aan hoe moeilijk sommige abstracte thema’s onder woorden te brengen zijn. Maar het maakt de tekst ook levendig, en geeft het bovendien een toepasselijk geïmproviseerd karakter.