Historicus Geertje Dekkers neemt microscooppionier Antoni van Leeuwenhoek onder de loep.

In Veel, klein en curieus beschrijft historicus Geertje Dekkers hoe de Delftse lakenhandelaar Antoni van Leeuwenhoek uitgroeide tot een van de grootste wetenschappers aller tijden.

Dekkers baseert het levensverhaal grotendeels op de vele brieven die Van Leeuwenhoek schreef. Met vermakelijke anekdotes schetst ze een beeld van een zeer nieuwsgierige onderzoeker, die niet alleen allerlei planten en dieren bestudeerde, maar ook bijvoorbeeld wichelroedes.

Van Leeuwenhoek had niet de intellectuele bagage van een tijdgenoot als Christiaan Huygens, maar compenseerde dat met goede algemene vaardigheden en een flinke dosis werklust. Zijn onderzoeksdrang ging zelfs zo ver dat hij direct na ‘den echtelijken coïtus’ naar zijn zelfgebouwde microscoop ging om wat achtergebleven sperma te bestuderen.

Dekkers laat ook zien hoe Van Leeuwenhoek werd beïnvloed door de tijdgeest. Zo dacht hij in navolging van René Descartes dat het hele universum is opgebouwd uit losse deeltjes. Die deeltjes noemde hij overigens ‘klootgens’ – een voorbeeld van het fascinerende zeventiende-eeuwse taalgebruik van de Delftenaar, die vrijwel alleen Nederlands kon.

De biografie is vlot geschreven en met zo’n 140 pagina’s tekst, voorzien van mooie illustraties, prettig behapbaar. Wie meer wil weten, kan terecht bij de vele verwijzingen achter in het boek.