In Wie is hier nou verward? ontkracht neuropsychiater André Aleman mythes zoals het een wetenschapper be­taamt: altijd met nuance.

Van een boek dat zijn lezers ‘10 misvattingen over hersenen en gedrag’ belooft voor te schotelen, zou je keiharde afrekeningen met waanbeel­den verwachten. Maar de waarheid blijkt, ook bij ‘neuromythes’, steeds in het midden te liggen.

Het boek, dat als voor­naamste doel heeft om het ongelijk van collega’s aan de koffieautomaat te bewijzen, is geen typische pageturner. Wie is hier nou verward? is op zijn best als het ingaat op de eigenaardigheden van ons brein. Bijvoorbeeld: als de verbindingen tussen je linker- en rechterhersenhelft zijn doorgesneden, kun je woorden die links van je staan niet voorlezen, maar wel natekenen.

Wanneer Aleman schade­lijke mythes ontkracht – zoals dat mensen met een psycho­se gevaarlijk zijn, of dat man­nen- en vrouwenhersenen heel anders zijn of juist hele­maal niet verschillen – wint zijn boek aan relevantie.